• Zahájení výcviku
 • Výcvik je možné zahájit ihned (nemusíte zdlouhavě čekat na zahájení kurzu)
 • Výuka teorie probíhá každé úterý od 15:00 do 16:00 (případně dle dohody)
 • Výcvik jízd v čase určeném klienty, místo začátku a konce jízdy určuje také klient
 • Možnost výběru učitele jízd
 • Úhrada kurzovného
 • Možnost platby na splátky bez navýšení
 • Zahájení výcviku již po zaplacení první zálohy
 • Cena kurzovného uvedená na začátku je konečná, neplatíte nám již žádné poplatky za opravné zkoušky
 • Závěrečné zkoušky
 • Závěrečné zkoušky probíhají na Magistrátě města Kladna (náměstí Svobody)
 • Zkouška se skládá z 2 částí:
  • Zkouška z předpisů
   • Jedná se o test na počítači
   • Test se skládá z 25 otázek, na jejichž zodpovězení máte 30 minut
   • Na každou otázku je jen 1 správná odpověď
   • Pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 43 z 50 dostupných bodů
  • Zkouška z jízdy
   • Provádí se v autě s učitelem a zkušebním komisařem
   • Součást jízdy je předodjezdová prohlídka
 • Před zkouškou je třeba zaplatit správní poplatek Magistrátu města Kladna ve výši 700 Kč (tento poplatek je daný zákonem)
 • V případě opravné zkoušky se magistrátu platí:
  • Opravný test                                                 100 Kč
  • Opravná jízda                                               400 Kč
 • Při neúspěšnosti závěrečné zkoušky  máte na opravu 12 měsíců (dané zákonem 247)