Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení:

 • Motorových vozidel s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče.
 • Smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg při hmotnosti celé soupravy do 3 500 kg.
 • Vozidel skupiny AM.
 • Vozidel skupiny A1 s automatickou převodovkou.
 • Po dosažení 21 let opravňuje také k řízení tříkolových vozidel skupiny A.

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • Věk 18 let
 • Zdravotní způsobilost
 • Odborná způsobilost

Cena:

 • 15 500 Kč

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 18 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 2 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 4 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické příprav